PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Grażyna Gajewska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!