PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Iwona Kopaczyńska

Dyscypliny naukowe pedagogika; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)