PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!