PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Piotr Kapusta

Dyscypliny naukowe nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Prawnych / Pracownia Przygotowania do Aplikacji oraz Komunikacji Prawniczej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)