PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Przygotowania do Aplikacji oraz Komunikacji Prawniczej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Piotr Kapusta
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Piotr Kapusta
Brak studentów studiów doktoranckich!