PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr Łukasz Augustowski

Dyscypliny naukowe ekonomia i finanse; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)