PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Ekonomii i Finansów

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr inż. Mariola Michałowska
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!