PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Ekonomii i Finansów

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr Mariola Michałowska
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Barbara Jurkowska
Brak studentów studiów doktoranckich!