PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Magdalena Skibińska

Dyscypliny naukowe nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)