PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Janusz Łastowiecki

Dyscypliny naukowe nauki o komunikacji społecznej i mediach; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Polskiej / Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)