PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Joanna Dec-Pietrowska

Dyscypliny naukowe pedagogika; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)