PERS - System Informacji o Pracownikach

Prorektor ds. Collegium Medicum

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Prorektor prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!