PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr Tomasz Misiuro

Dyscypliny naukowe psychologia; udział: 50%, oświadczenie N: Tak
pedagogika; udział: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Psychologii / Pracownia Metodologii Badań Psychologicznych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)