PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Sylwia Słowińska

Dyscypliny naukowe pedagogika; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Andragogiki i Metodologii Badań Społecznych / Pracownia Animacji Kultury i Andragogiki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)