PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Andragogiki i Metodologii Badań Społecznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Sylwia Słowińska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!