PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Zdzisław Wołk

Dyscypliny naukowe pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Społecznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)