PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Mirosław Kowalski
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Małgorzata Kozłowska
Brak studentów studiów doktoranckich!