PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Mirosław Kowalski
Dane jednostki może modyfikować:
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!