PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Paweł Czechowski

Dyscypliny naukowe nauki biologiczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia / Pracownia Turystyki i Rekreacji
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)