PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. Ryszard Asienkiewicz
Zastępca Dyrektora Instytutu dr Agnieszka Gandecka
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!