PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

Dyscypliny naukowe nauki o zdrowiu; udział: 50%, oświadczenie N: Nie
nauki medyczne; udział: 50%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Higieny i Epidemiologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)