PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr Adrian Habura

Dyscypliny naukowe filozofia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
Instytut Filozofii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)