PERS - System Informacji o Pracownikach

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych dr hab. Anna Wojciechowska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!