PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr n. med. Rafał Kieszek

Dyscypliny naukowe inżynieria biomedyczna; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
inżynieria materiałowa; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Środowiska
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)