PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Roman Stryjski
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr hab. inż. Tomasz Klekiel
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr inż. Jagoda Kurowiak
Brak studentów studiów doktoranckich!