PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Piotr Małczyński

Dyscypliny naukowe nauki o polityce i administracji; udział: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki o kulturze i religii; udział: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk o Polityce i Administracji / Katedra Historii Najnowszej i Myśli Politycznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)