PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Dorota Angutek

Dyscypliny naukowe nauki socjologiczne; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
nauki o kulturze i religii; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia / Pracownia Turystyki i Rekreacji
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)