PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Ewa Drgas-Burchardt

Dyscypliny naukowe matematyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)