PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Elżbieta Sidorowicz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!