PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Mikhail Kotin

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Językoznawstwa Niemieckiego
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)