PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Anita Jakubaszek

Dyscypliny naukowe inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Środowiska / Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)