PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Izabela Krupińska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!