PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Łukasz Hładowski

Dyscypliny naukowe nauki o komunikacji społecznej i mediach; udział: 75%, oświadczenie N: Tak
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; udział: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Systemów Automatyki i Robotyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)