PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Dyscypliny naukowe geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)