PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Wiesław Danielak

Dyscypliny naukowe nauki o zarządzaniu i jakości; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)