PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Piotr Szurek

Dyscypliny naukowe sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Grafiki - Wklęsłodruk i Wypukłodruk
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)