PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Sergiusz Sienkowski

Dyscypliny naukowe automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; udział: 75%, oświadczenie N: Tak
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Metrologii i Elektroniki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)