PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Sergiusz Sienkowski

Dyscypliny naukowe automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Metrologii i Elektroniki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)