PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Jacek Uglik

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 15 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Egoismus als Lebensphilosophie. Dimensionen der Fremdheit in Max Stirners "Der Einzige und sein Eigentum", 2021, Jacek Uglik , W: Fremdes zwischen Teilhabe und Distanz (Teil 2): Fluktuationen von (Nicht-)Zugehörigkeiten in Sprache, Literatur und Kultur, 2021. Band 4.2, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht (#), (Andersheit - Fremdheit - Ungleichheit. Erfahrungen von Disparatheit in der deutschsprachigen Literatur), s. 27--39, ISBN: 9788347113249 https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/literatur-sprach-und-kulturwissenschaften/germanistik/neuere-deutsche-literaturwissenschaft/56765/fremdes-zwischen-teilhabe-und-distanz?c=1780
Kod: MOR-WII-H BibTeX (pkt. 75)
[WZCZ-22180] [data modyf. 02-09-2021 13:28]
[75] [1]
2. Otvetstvennaâ svoboda i absolutnaâ svoboda. K voprosu o koncepcii dobra i zla v filosofii Dostoevskogo, 2021, Jacek Uglik , W: Dostoevskij v zarubežnoj recepcii: ot klassiki do postmoderna. Antologiâ Čast' 2, 2021 / sost. Ludmila V. Bogatyrëva, Ol'ga E. Volček, Aj Žuejžun [et al.], Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Russkoj hristianskoj gumanitarnoj akademii, s. 300--309, ISBN: 9785907505049 http://irhga.ru/
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-22297] [data modyf. 22-10-2021 12:03]
[5] [1]
3. Russische Affirmationen. Heimisches und Fremdes in Fjodor M. Dostojewskis "Tagebuch eines Schriftstellers" (1873-1881), 2021, Jacek Uglik , W: Fremdes zwischen Teilhabe und Distanz (Teil 1): Fluktuationen von (Nicht-)Zugehörigkeiten in Sprache, Literatur und Kultur, 2021 / Hrsg. Arletta Szmorhun, Andrey Kotin. Band 4.1, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht (#), (Andersheit - Fremdheit - Ungleichheit. Erfahrungen von Disparatheit in der deutschsprachigen Literatur), s. 29--42, ISBN: 9783847112600 https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/literatur-sprach-und-kulturwissenschaften/germanistik/neuere-deutsche-literaturwissenschaft/56725/fremdes-zwischen-teilhabe-und-distanz?number=UNI0013760
Kod: MOR-WII-H BibTeX (pkt. 75)
[WZCZ-22097] [data modyf. 24-06-2021 14:23]
[75] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Filosofiâ diejstviâ skvoz' prizmu gegel'ânstva: Gercen i Ceškovskij, 2021, Jacek Uglik , Zeitschrift für Slavische Philologie, Vol. 77, Iss. 1, 123--145, ISSN: 0044-3492, eISSN: 2509-7482, https://zsph.winter-verlag.de/article/ZSPH/2021/1/8
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140)
[AWCZ-32052] [data modyf. 08-10-2021 09:49]
[140] [1]
2. Nothing's impossible, 2021, Jacek Uglik , Fraza: poezja, proza, esej, nr 1-2 (111-112), 297--298, http://fraza.univ.rzeszow.pl/
Kod: CZR-N-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-32647] [data modyf. 06-12-2021 10:53]
3. Chance as an existential reality: on one of the most fundamental categories in Alexander Herzen's thought, 2020, Jacek Uglik , Studies in East European Thought, Vol. 72, issue 1, 31--41, ISSN: 0925-9392, eISSN: 1573-0948, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: A. Herzen, Chance, Human beeing, Russian philosophy
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1007/s11212-019-09346-1
Cytowania wg WOS: 0 [05-12-2022] , JIF: .244
[AWCZ-25144] [data modyf. 05-05-2022 12:52]
[40] [1]
4. Człowiek przeciw państwu. Rozumienie istoty władzy w anarchokolektywizmie Michała Bakunina, 2020, Jacek Uglik , Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, R. 33, Nr. 4, 1--10, ISSN: 0860-8024, bibliogr. summ. http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=products&pid=100799
Słowa kluczowe: Kościół, Michał Bakunin, Państwo, antyetatyzm, antyteizm, wolność, władza
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.12887/33-2020-4-132-08
[AWCZ-31956] [data modyf. 10-06-2021 10:13]
[100] [1]
5. Fiódor Dostoievski y Alexander Herzen. Colisión de mundos, 2020, Jacek Uglik , Estudios Dostoievski, 3, 75--92, ISSN: 2604-7969, http://agonfilosofia.es/EstudiosDostoievski/numero03.html
Słowa kluczowe: Alexander Herzen, Antropología, Filosofía, Fiódor Dostoievski, Teología
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-25573] [data modyf. 08-10-2021 09:37]
[5] [1]
6. Fiódor Mijáilovich Dostoievski y los polacos, 2020, Jacek Uglik , Estudios Dostoievski, No. 4, 218--220, ISSN: 2604-7969, http://agonfilosofia.es/EstudiosDostoievski/numero04.html
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-26056] [data modyf. 08-10-2021 09:37]
[5] [1]
7. Zniszczenie idoli: Aleksander Hercen i Franciszek Bacon / Aileen Kelly; tłum., 2020, Adam Trybus , Jacek Uglik , Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 29, Nr 1 (113), 135--167, ISSN: 1230-1493, eISSN: 2300-2573,
Kod: CZR-N-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.24425/pfns.2020.132976
[AWCZ-25434] [data modyf. 04-10-2021 12:09]
8. Pobożny ateista Ludwik Feuerbach. Krytyka Maksa Stirnera, 2019, Jacek Uglik , Przegląd Religioznawczy, nr 1, 145--157, ISSN: 1230-4379, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1230-4379-year-2019-issue-1_271-article-76
Słowa kluczowe: Ego, God, I, Ludwig Feuerbach, Man, Max Stirn
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100)
[AWCZ-24941] [data modyf. 21-06-2021 12:17]
[100] [1]
9. Karol Marks i myśl rosyjska. Słowo wprowadzające , 2018, Jacek Uglik , Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny, nr 40, 1--3, ISSN: 1689-4286, http://magazynhybris.com/index.php/component/content/article/2-uncategorised/64-hybris-40
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-22505] [data modyf. 08-12-2021 10:17]
10. Od utopii do utopii? O pomysłach Karola Marksa i Maksa Stirnera, 2018, Jacek Uglik , Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 27, nr 4 (108), 123--140, ISSN: 1230-1493, eISSN: 2300-2573,
Słowa kluczowe: Jedyny, K. Marks, M. Stirner, człowiek, społeczeństwo, utopia
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 11) DOI: 10.24425/pfns.2018.125498
[AWCZ-23667] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[11] [1]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny, 2018, / (Red.) Jacek Uglik , .- Łódź: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, nr 1.- ISSN: 1689-4286
Kod: RED-C-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[RED-5696] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
2. Zjawisko i sens. Fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy / Gustaw Szpet; przeł. Boguslaw Żyłko, 2018, / (Red.) Jacek Uglik , .- Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2018, s. 191 - 9788376831701
Kod: ROZ-6 BibTeX (pkt. 0)
[RED-5808] [data modyf. 09-12-2021 10:17]