PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Historii

Adres:
Budynek Administracyjny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 122

Telefon: 683283272
Adres E-mail:

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Paulina Gałka
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
Paulina Gałka
Brak studentów studiów doktoranckich!