PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Historii

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Lucyna Chmielak
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
Lucyna Chmielak
Brak studentów studiów doktoranckich!