PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Archeologii i Historii Starożytnej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Andrzej Gillmeister
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Paulina Gałka
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!