PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Dydaktyki Historii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu prof. dr hab. Bogumiła Burda
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Paulina Gałka
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!