PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Beata Chodasewicz
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Paulina Szatkowska
Brak studentów studiów doktoranckich!