PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału dr hab. inż. Piotr Kułyk
Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
lic. Grzegorz Krasucki
Brak studentów studiów doktoranckich!