PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Andrzej Majczak

Stanowisko: Starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Matematyki / Zakład Zastosowań Informatyki

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra

Pokój: 507

Telefon: 683282843

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga