PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Joachim Syga

ORCID: 0000-0003-1832-3177

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Matematyki / Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 510

Telefon: 683282844

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga