PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Małgorzata Szulim

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dział Nauki i Rozwoju Kadry / Sekcja ds. Nauki

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 104

Telefon: 683282621

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: