PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Zastępca Dyrektora mgr inż. Danuta Chojnacka
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Małgorzata Bielawska
Brak studentów studiów doktoranckich!