PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Barbara Krzeszewska-Zmyślony

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Jakości Kształcenia / Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego / Centrum Kultury i Języka Niemieckiego

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 1

Telefon: 683282405

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: