PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Agnieszka Kufel

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Prorektor ds. Studenckich / Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 102 R

Telefon: 683283216

Telefon: 789442080

Adres E-mail:

Strona www: https://studenci.uz.zgora.pl/struktura/sekretariat-prorektora-ds-studenckich

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: