PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Przemysław Raubo

Stanowisko: Specjalista -informatyk

Jednostka: Instytut Matematyki / Sekretariat Instytutu Matematyki

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 515

Telefon: 683282813

Telefon: 603747483

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga