PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Tomasz Kołodziej

Dyscypliny naukowe:
nauki socjologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-1358-0270

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Socjologii / Pracownia Badań nad Młodzieżą

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 201

Telefon: 789442018

Adres E-mail:

Strona www: www.socjologia.wns.uz.zgora.pl

Strona www: www.wns.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Agata Szymandera
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Socjologii
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia