PERS - System Informacji o Pracownikach

Jerzy Jackowski

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Rektor / Biuro Promocji / Akademickie Media Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pokój: 222a

Telefon: 683287880

Telefon: 603480723

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.wzielonej.pl